ماده ۵۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده :

تبصره ذیل به ماده ‌۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود :

(( تبصره : 

حکم این ماده ‌در مواردی که نسبت به موارد مشابه آرای متفاوتی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادر شده باشد نیز جاری است . ))