ماده ۹ قانون مالیات ها مستقیم : [۱]

در تاریخ ( ۲۷ / ۱۱ / 1380 ) حذف شد.

۱ – به موجب ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌­ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۲۷ ) مقررات مربوط به وصول مالیات سالانه املاک موضوع متن قبلی مواد ۳ تا ۹، حذف شد