ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم :

صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌ درصد ( ۲۰% ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام و کالاهای واسطه ای نیمه خام [۱] مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی و کالاهای واسطه ای نیمه خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ :

درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به ‌صورت عبوری ( ترانزیت ) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

تبصره ۲ :

مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ) لازم‌الاجراء می‌شود. [۲]

۱ – به موجب بند الف ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ( ۱۴۰۱ / ۰۲ / ۱۱ )، عبارت « و کالاهای واسطه ای نیمه خام » بعد از عبارت های « بیست‌ درصد ( ۲۰% ) درآمد حاصل از صادرات مواد خام » و « فهرست مواد خام و کالاهای نفتی » الحاق شد.
۲ – به موجب بند ۳۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­‌ های مستقیم، مصوب ( ۱۳۹۴ / ۰۴ / ۳۱ )، این متن و تبصره های آن جایگزین بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ( ۱۴۱ ) قانون و تبصره آن ‌شد و با توجه به این که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۱۵ )، به موجب مفاد ماده ۲۳۵ آن تا پایان سال ( ۱۳۹۴ ) هجری شمسی معتبر است مفاد ماده ۱۴۱ از سال ۱۳۹۵ لازم الاجراست.

 ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم :

الف – صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌ شامل محصولات زراعی،‌ باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع ) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۲۰% ) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌ دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

 ب – صددرصد ( ۱۰۰% )  درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر ‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

 تبصره :

زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌ فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد.»