مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی ( موضوع ماده ‌۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ ) و حقوق ‏ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.