درباره ما

حسابدانان با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مالی و مالیاتی و ارایه خدمات برتر اجرایی حسابداری ، مالیاتی و امور مربوطه متولد شد ما بر این باوریم که موفقیت هر شخصی برگرفته از آموزش های دیده شده توسط اون شخصه به همین دلیل حسابدانان با شعار حسابدانان ؛ مرجع آموزشی حسابداران در مسیر موفقیت در کنار شماست امروزه با افزایش اهمیت ایجاد یک سیستم حسابداری در واحد های اقتصادی و همچنین گسترش قوانین و مقررات و تکالیف مالیاتی و بیمه ای و امثالهم حضور یک تیم توانمند مالی و مالیاتی در این واحد ها امریست حیاتی تیم اجرایی حسابدانان با شعار حسابدانان ؛ تیم مالی کارفرمایان این امر حیاتی را تحقق بخشیده است