22%
تخفیف

دوره جامع حسابداری مقدماتی

معرفی دوره سوالات متداول نظرات جزئیات بیشتر معرفی دوره معرفی دوره اطلاعات دوره شاخه حسابداری سطح عمومی پیش نیاز ندارد…

2,800,000 تومان
21%
تخفیف

دوره جامع حسابداری پیشرفته

معرفی دوره سوالات متداول نظرات جزئیات بیشتر معرفی دوره معرفی دوره اطلاعات دوره شاخه حسابداری  سطح تخصصی پیش نیاز دوره…

3,800,000 تومان
22%
تخفیف

دوره جامع تهیه صورت های مالی

معرفی دوره سوالات متداول جزئیات بیشتر معرفی دوره معرفی دوره اطلاعات دوره شاخه حسابداری  سطح پیشرفته پیش نیاز دوره جامع…

2,500,000 تومان

دوره جامع حسابداری حقوق و دستمزد

امکانات دوره ۱ – ارایه گواهینامه پایان دوره موسسه آموزشی حسابدانان ۲ – ارائه فیلم و جزوه هر جلسه به…

1,500,000 تومان
23%
تخفیف

دوره جامع حسابداری بازرگانی

معرفی دوره سوالات متداول جزئیات بیشتر معرفی دوره معرفی دوره اطلاعات دوره شاخه حسابداری سطح تخصصی پیش نیاز دوره جامع…

2,000,000 تومان
23%
تخفیف

دوره جامع حسابداری پیمانکاری

معرفی دوره سوالات متداول جزئیات بیشتر معرفی دوره معرفی دوره اطلاعات دوره شاخه حسابداری  سطح تخصصی پیش نیاز دوره جامع…

2,000,000 تومان
22%
تخفیف

دوره جامع حسابداری بهای تمام شده

معرفی دوره سوالات متداول جزئیات بیشتر معرفی دوره معرفی دوره اطلاعات دوره شاخه حسابداری  سطح عمومی پیش نیاز دوره جامع…

2,500,000 تومان