ورکشاپ رایگان مالیات شناسی

سرفصل ها ۱ – آشنایی با مالیات و مفاهیم اساسی مالیاتی ۲ – تشریح نظام مالیاتی در ایران ۳ –…

رایگان!

ورکشاپ رایگان احکام مالیاتی سال ۱۴۰۳

سرفصل ۱ – بررسی مهمترین احکام مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ همین حالا رایگان ثبت نام کنید

رایگان!

ورکشاپ رایگان سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

سرفصل ها ۱ – تشریح احکام قانون تسهیل قانون سامانه مودیان  ۲ – بررسی آخرین تغییرات قانونی سامانه مودیان ۳…

رایگان!

ورکشاپ رایگان قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان

سرفصل ها ۱ – پایانه فروشگاهی چیست ؟۲ – سامانه‌ مودیان چیست ؟۳ – حافظه مالیاتی چیست ؟۴ – صورتحساب…

رایگان!

ورکشاپ رایگان تغییرات دادرسی مالیاتی

سرفصل ها ۱ – تغییرات در صدور برگ تشخیص مالیاتی۲ – تغییرات در توافق با ممیز کل « رئیس امور…

رایگان!

ورکشاپ رایگان توافق با ممیز کل مالیاتی

سرفصل ها ۱ – تشریح ماده ۲۳۸ قانون مالیات هاب مستقیم۲ – نکات مهم در اعتراض و توافق با ممیز…

رایگان!