نسبت سود فعالیت تولیدی

سازمان امور مالیاتی کشور تمامی کسب و کارهای فعال اقتصادی را در ۳ دسته بازرگانی، تولیدی، خدماتی تقسیم بندی کرده است. 

قبل از سال ۱۳۹۸ اگر مودی اسناد و مدارک ارائه نمی کرد، ممیز مالیاتی برای به دست آوردن سود فعالیت آن از شیوه ای به نام علی‌الراس استفاده می کرد، اما بعد از سال ۱۳۹۸ دفترچه سود فعالیت جایگزین شیوه علی‌الراس شده است. 

مودی در زمان ثبت نام الکترونیکی مالیاتی نسبت به نوع فعالیت خود ضریب اینتاکد مشخص می‌کند، تا در زمان رسیدگی نسبت به فعالیت و اینتاکد مشخص شده سود مالیاتی کسب و کار محاسبه گردد.
فایل زیر به دفترچه سود فعالیت تولیدی سال ۱۴۰۱ اشاره دارد.