اکسل خام صورت های مالی

صورت‌های مالی یک شرکت در واقع نتیجه فعالیت‌ها، سود، زیان و … است که در طی یک مدت زمان خاص جمع آوری شده و طبق اصول تنظیم می شوند. این صورت‌ها برای صاحبین شرکت‌ها بسیار کمک کننده و مهم است؛ ضمن این که شما را با روند کاری شرکت‌تان آشنا می کند، می تواند به شما دیدی درباره چگونگی برنامه‌ریزی در مورد آینده شرکت بدهد. این دید به این صورت که بر اساس سود و زیانی که تاکنون داشته‌اید، چگونه باید برای سال‌های بعدی فعالیت شرکت برنامه‌ریزی داشته باشید.

طبق استاندارد شماره ۱ حسابداری : صورتهای مالی،‌ ارائه ساختاریافته وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری است. هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری است که برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان مفید باشد. همچنین، صورتهای مالی نتایج مباشرت مدیریت نسبت به منابعی که به آن سپرده شده است را نشان می‌دهد. برای دستیابی به این هدف، صورتهای مالی اطلاعات زیر را درباره واحد تجاری ارائه می‌کند:

الف – داراییها؛

ب – بدهیها؛

پ – حقوق مالکانه؛

ت – درآمدها و هزینه‌ها، شامل سودها و زیانها؛

ث – آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها به عنوان مالک؛ و

ج – جریانهای نقدی.

این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی، به استفاده‌کنندگان صورتهای مالی برای پیش‌بینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری، به ویژه زمانبندی و قطعیت آنها، کمک می‌کند.

ما در این فایل نمونه خام صورت های مالی را طبق استانداردهای جدید (۱۳۹۸ به بعد) را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.