مقالات

ارزش معاملاتی ماده ۶۴ ق.م.م

در راستای ماده ۶۴ ق.م.م نسبت به املاک مسکونی، ارزش معاملاتی تعیین می گردد، که مبنای محاسبه مالیات املاک می باشد. 

تعیین جدول ارزش معاملاتی بر عهده کمسیون تقویم املاک است، کمسیون موظف است ارزش معاملاتی موضوع قانون ۶۴ ق.م.م را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیت های روز منطقه با لحاظ یه سری ملاک ها مشخص کند.

در فایل زیر ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه تهران جهت اجرا در سال ۱۴۰۲ بارگذاری شده است، برای مشاهده دانلود کنید.