* شماره بخشنامه : ۸۰۶۹۵ / ۲۰۰ / د

* تاریخ : ۰۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱

* موضوع : ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۹۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده است، برای اجرا ارسال می ‌شود.

ماده های مرتبط