* شماره بخشنامه : ۷۸۶۴۵ / ۲۲۲ / د

* تاریخ : ۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱

* موضوع : اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک

در راستای تسهیل و تسریع خدمات مالیاتی و همچنین نیل به سمت الکترونیکی نمودن فرآیندهای سازمان و کاهش حضور مودیان در ادارات امور مالیاتی به استحضار می رساند معاونت فناوری­های مالیاتی اقدام به توسعه پیمانه جدیدی در پنجره واحد خدمات الکترونیک با عنوان سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی نموده است.

بر این اساس امکان تجمیع بدهی های ثبت شده و قابل شناسایی در سامانه های متعدد مالیاتی فراهم گردیده است. اتصال به تمامی منابع مالیاتی و جدید در دستور کار می باشد. هم اکنون امکان نمایش بدهی های استعلام شده این سامانه در پنجره واحد خدمات مالیاتی برای مودیان (my.tax.gov.ir) و در سامانه مدیریت اطلاعات (management.tax.gov.ir) و هم چنین در سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک (sipa.tax.gov.ir) ویژه کاربران سازمان قرار داده شده است. از مهم ترین امکانات ارائه شده در این سامانه، امکان صدور برخط قبض از روی بدهی (در فاز اول فعلا بدهی های سامانه یکپارچه مالیاتی) و پرداخت اینترنتی آن  می باشد. این ابزار در بخش استعلام بدهی‌های مالیاتی درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان و همچنین در بخش نمایش بدهی در فهرست درخواست‌های گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م. برای مودیان مالیاتی قابل بهره برداری برای مودیان می باشد.

مراتب جهت استحضار و اطلاع رسانی به مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد.

ماده های مرتبط