سوالات متداول صورتحساب‌های الکترونیکی

انواع صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

حسب دستور‌العمل صدور صورتحساب الکترونیکی، ۳ نوع صورتحساب پیش بینی شده است که عبارتند از :

الف : صورتحساب الکترونیکی نوع اول

ب : صورتحساب الکترونیکی نوع دوم

ج : صورتحساب الکترونیکی نوع سوم

تفاوت بین صورتحساب نوع اول با نوع دوم چیست ؟

تفاوت صورتحساب الکترونیکی نوع اول و دوم در ضرورت درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر  که درج اطلاعات کامل خریدار الزامی است،صورتحساب الکترونیکی نوع اول صادر می شود.

در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم فروش به مصرف کننده نهایی درج اطلاعات خریدار در صورتحساب الکترونیکی ضروری نمی باشد.

چند نوع الگو برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول وجود دارد ؟

برای صورتحساب الکترونیکی نوع اول درنظر گرفته شده است که شامل :

۱ : فروش

۲ : فروش ارزی

۳ : طلا، جواهر و پالتین

۴ : قرارداد پیمانکاری

۵ : قبوض خدماتی

۶ : بلیط هواپیما

۷ : صادرات میباشد.

چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد ؟

الف : ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ب : ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد،با کلید مودی

ج : ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد ،با کلید شرکت معتمد

د : ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است ؟

این روش، ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت می پذیرد.

در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

در صورت تمایل به استفاده از شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات و عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت های مذکور تکلیف چیست ؟

در صورت عدم تمایل به ارسال مستقیم، شرایط لازم برای ارسال صورتحساب های الکترونیکی صادره از طریق شرکت های معتمد فراهم شده است.

عملکرد شرکت های معتمد تحت نظارت مرکز تنظیم مقررات می باشد و در صورت عدم همکاری شرکت های معتمد اقدامات لازم انجام می پذیرد.

فرجه زمانی برای صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان چه قدر می باشد ؟

فاصله زمانی تاریخ و زمان صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان حداکثر یک هفته می باشد.

آیا برای صدور صورتحساب الکترونیکی درج " شماره اقتصادی خریدار " الزامی است ؟

اگر خریدار جزء صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باشد درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب الکترونیکی الزامی است، لیکن در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی باشد،نیازی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب الکترونیکی نمی باشد. بدیهی است انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی نیز متناسب با نوع خریدار به شرح فوق تعیین می گردد.

در صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش یا اصلاحی، امکان ابطال صورتحساب الکترونیکی برگشتی یا اصلاحی وجود دارد ؟

بله، صورتحساب الکترونیکی جدید مشمول قاعده صورتحساب الکترونیکی اصلی است و امکان اصلاح یا ابطال و صدور صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش وجود دارد.

آیا امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی وجود دارد ؟

بله. در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و عضو سامانه مودیان باشد، امکان تاییدیا رد صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار در کارپوشه خریدار، حداکثر تا ۳۰ روز وجود دارد.

درصورت عدم واکنش خریدارتا موعد مقرر، صورتحساب الکترونیکی به صورت سیستمی تایید می گردد.

تکلیف پیش پرداخت های خرید کالا در صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

در صورتحساب الکترونیکی نوع اول، مبالغ پیش پرداخت به عنوان مبلغ نقدی در صورتحساب الکترونیکی ثبت می شود.

آیا در مورد فروش کالا، خدمت معاف از مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد ؟

بله، می بایست برای هرگونه فروش کالا و یا ارائه خدمت، اعم از مشمول یا معاف صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان صورت گیرد.

مودیانی که کلیه تکالیف قانونی خود را انجام می دهند، آیا الزامی به ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م دارند ؟

وفق موضوع ماده ۷  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،  ارسال صورتحساب های الکترونیکی به سامانه مودیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت. بدیهی است مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود در سامانه مودیان درج نمی شود،مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم را در ارائه ی آمار معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر، رعایت نمایند.

در صورتحساب الکترونیکی ابطالی وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است ؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی، شماره منحصربه فرد مالیاتی صورتحساب مرجع، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، شماره اقتصادی فروشنده،

در صورتحساب الکترونیکی اصلاحی ، برگشت از فروش وارد کردن کدام یک از اقلام اطلاعاتی اجباری است ؟

شماره منحصر به فرد مالیاتی  صورتحساب مرجع به علاوه کلیه اقلام اطلاعاتی صورتحساب مرجع.

در صورت ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده و رد کردن آن توسط خریدار، آثار مالیاتی مترتب بر این گونه صورتحساب‌ها چگونه است ؟

در صورتی که فروشنده صورتحساب الکترونیکی را در بازده زمانی قانونی و مطابق قواعد صدور صورتحساب الکترونیکی صادر نماید، لیکن خریدار صورتحساب الکترونیکی را رد نماید، مادامی که فروشنده نسبت به ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید،از لحاظ سیستمی به عنوان فروش تلقی می شود. لازم به ذکر است که از این بابت فروشنده مشمول مشمول جرایم عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی نمی گرددو همچنین به خریدار هم اعتباری تعلق نخواهد گرفت.

اگر پایانه فروشگاهی به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود نداشته باشد،چه روشی جایگزینی وجود دارد ؟

مودی می بایست مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید،حسب مورد به سازمان مذکور یا شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی اعلام نموده و تا زمان امکانپذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، نسبت به ثبت و ارسال صورتحساب های صادره به سازمان اقدام نمایند.

انواع پرداخت در صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

مودی با توجه انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی می تواند از :

روش تسویه ( نقدی، نقدی-نسیه، نسیه )و نحوه پرداخت ( وجه نقد، چک بانکی، ساتنا، پایاو سایر ) استفاده کند.

انواع پرداخت در صورتحساب الکترونیکی چیست ؟

مودی با توجه انتخاب نوع صورتحساب الکترونیکی می تواند از :

روش تسویه ( نقدی، نقدی-نسیه، نسیه )و نحوه پرداخت ( وجه نقد، چک بانکی، ساتنا، پایاو سایر ) استفاده کند.

کدام صورتحساب های الکترونیکی از نظر سازمان امور مالیاتی کشور معتبر محسوب می شود ؟

صورتحساب الکترونیکی دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که مطابق قواعد سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مودیان با موفقیت ارسال گردیده باشد، معتبر خواهد بود.