سوالات متداول گزارش معاملات فصلی

چه اشخاصی مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی می باشند ؟

الف : کلیه اشخاص حقوقی

ب : صاحبان مشاغل که بر حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول محسوب میشوند.

آیا صاحبان مشاغل گروه دوم و سوم آئین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی می باشند ؟

خیر، گروه دوم و سوم و صاحبان مشاغل مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی نمی باشند.

اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی مکلفند چه مدارکی را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند ؟

در راستای ماده ۱۶۹ ق.م.م اشخاص مشمول مکلفند، برای معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

منظور از معاملات در ارسال فهرست ۱۶۹ ق.م.م چیست ؟

در بنده ح آئین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ معاملات تعریف شده است،

هر گونه فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری است که منجر  به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل

اشخاصی که فاقد صورتحساب هستند، چگونه می توان با آنان معامله کرد ؟

می توان طبق قراردادی با آنان خرید یا فروش انجام داد البته در قرارداد می بایست اطلاعات و مشخصات کامل اشخاص باشد، این قرارداد ها را می توان در معاملات فصلی ارسال کرد.

عدم صدور صورتحساب مشمول چه جرایمی می شود ؟

مشمول  جریمه ۲ درصد مبلغ معامله می شود.

اشخاصی که مشمول ارسال معاملات فصلی هستند، فهرست معاملات خود را در موعد مقررارسال نکنند، مشمول چه جریمه ای می شوند ؟

مشمول جریمه ای معادل ۱ درصد معاملاتی که فهرست آن ارائه نشده است.

آیا در صورتحساب یا قرارداد ها می بایست کد اقتصادی یا شناسه ملی فروشنده صادر شود ؟

بله، عدم درج شماره اقتصادی یا شناسه ملی مشمول جریمه ۲ درصد مبلغ معامله می شود.

تعریف مصرف کننده نهایی چیست ؟

شخص حقیقی که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

درج شماره اقتصادی برای چه اشخاصی الزامی نمی باشد ؟

در تبصره ۱ ماده ۱۶۹ ق.م.م در صورتی که طرف معامله اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا و خدمات و نیز اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ ق.م.م باشند الزامی نمی باشد.

اشخاص مشمول ماده ۱۶۹ تا چه زمانی مهلت ارسال معاملات فصلی را دارند ؟

فهرست معاملات حداکثر در مقاطع سه ماهه ( فصلی ) تهیه و یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اینترنتی سازمان برای سامانه معاملات ارسال می نمایند.

اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی، در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد، تکلیف برای ارسال معاملات فصلی چگونه می باشد ؟

این اشخاص مکلفند برای آن فصل دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند. به نحوی که از ابتدا فصل تا پایان فصل سال مالی خود یک فهرست معامله و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات دیگر ارسال نمایند.

اگر اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی معاملات را به صورت ارزی انجام میدهند تکلیف ارسال معاملات چگونه می باشد ؟
۱۴ : چه مواردی مشمول ارسال در معاملات فصلی نمی باشند ؟

در راستای ماده ۱۳ آئین‌نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق. م.م موارد زیر مشمول ارسال فهرست معاملات نمی باشند :

خرید و فروش سود و کارمزد اوراق بهادار

خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

سود و کارمزد و جریمه های بانکی، صندوق تعاون،صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری و غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه

سود سهام و سهم الشرکه

حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی دارای مجوز

کمک ها، جوایز و هدایای بلاعوض

مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات ( به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزده ) حق ثبت، حقوق گمرکی، به دستگاه هتی اجرایی پرداخت می شود.

حقوق و دستمزد موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم

وجوه پرداختی بابت حق نگهداری ( شارژ ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان های پرداختی

اشخاص مشمول موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م، که به فعالیت های واردات و صادرات کالا و خدمات مشغول می باشند، چگونه باید معاملات فصلی خود را ارسال نمایند ؟

ارسال اطلاعات واردات و صادرات کالا وخدمات می باید با درج شماره کوتاژ گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.

چه معاملاتی را می توان به صورت مجموع در معاملات فصلی ارسال کرد ؟

در راستای ماده ۱۴ آئین‌نامه تبصره ۳ موضوع ۱۶۹ ق.م.م در خصوص معاملاتی که ( اعم  از خرید یا فروش کالا و خدمات ) تا میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات را می توان در فهرست معاملات به صورت مجموع ارسال کرد.

میزان ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۴۰۲ چقدر می باشد ؟

به میزان ( ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ) می باشد.

در صورتی که اشخاص مشمول معاملات فصلی همزمان صورتحساب صادر نکنند و شماره اقتصادی طرف معامله را درج نکنند، مشمول چند درصد جریمه می شوند و ماخذ جریمه از چه مبلغی است ؟

مطابق تبصره ماده ۱۹ آئین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م در صورت انجام تخلفات همزمان این موضوعات جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲درصد مبلغ همان معامله خواهد بود.

در صورتی که اشخاص مشمول معاملات فصلی فصلی همزمان صورتحساب صادر نکنند، و فهرست معاملات فصلی هم ارسال نکنند مشمول چه جرائمی می شوند ؟

برای عدم صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مشمول ۲ درصد به مبلغ مورد معامله و برای عدم ارسال فهرست معاملات مشمول ۱ درصد به مبلغ معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است.

آیا شماره اقتصادی امکان باطل شدن دارد ؟

بلی، در زمان فوت اشخاص حقیقی، اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی، انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت، صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی