سوالات متداول حق تمبر

آیا از دسته چک مالیات گرفته می شود ؟

در راستای ماده ۴۴ ق.م.م از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ میشود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می شود.

مبلغی که برای خرید سفته دریافت میکنند آیا مالیات آن می باشد ؟

در راستای ماده ۴۵ ق.م.م از اوراق مثل سفته نسبت به مبلغ آن ها نیم در هزار حق تمبر اخذ میگردد.

آیا شرکت های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف می باشند ؟

بله در راستای ماده ۴۸ ق.م.م شرکت تعاونی معاف  از پرداخت حق تمبر می‌باشد.

شرکت های سهامی یا مسئولیت محدود می‌بایست حق تمبر پرداخت کنند ؟

بله در راستای ماده ۴۸ ق.م.م نسبت به ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه نیم در هزار مشمول حق تمبر می باشند.

حق تمبر شرکت ها را باید تا چه تاریخی پرداخت کرد ؟

در راستای تبصره ماده ۴۸ ق.م.م باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانون شرکت پرداخت کرد.

در مورد افزایش سرمایه می‌بایست مالیات حق تمبر مضاعف پرداخت کرد ؟

خیر نباید مضاعف پرداخت کرد نسبت به افزایش آن می بایست مبلغ افزایش را حق تمبر پرداخت کرد.

آیا شرکتی که سرمایه خود را کاهش داده باشد و دوباره افزایش داده باشد می‌بایست حق تمبر پرداخت کند ؟

ببنید در راستای تبصره ماده ۴۸ ق.م.م افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده باشند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده باشد مشمول حق تمبر مجدد نخواهند بود.

آیا پرداخت نکردن حق تمبر شامل جرائم می شود ؟

در راستای ماده ۵۱ ق. م.م علاوه بر اصل حق تمبر معادل  دوبرابر آن جریمه می‌شود.

آیا شرکت های پذیرفته شده در بورس معاف از پرداخت حق تمبر می‌باشند ؟

بله، در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند از پرداخت حق تمبر معاف می‌باشد.

افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی آیا از حق تمبر معاف می‌باشد ؟

بله، در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی معاف می‌باشد.