سوالات متداول سامانه مودیان

منظور از تاریخ مشمولیت اشخاص در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست ؟

تاریخ مشمولیت برای مودیان که در حال فعالیت هستند، از تاریخ فراخوان و برای مودیانی که بعد از تاریخ فراخوان شروع به فعالیت رسمی نموده اند از تاریخ شروع فعالیت آن ها می باشد. مودیان از تاریخ مشمولیت ملزم به صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان می باشند.

اشخاص مشمول اجرا قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کدامند ؟

کلیه صاحبان مشاغل ( صنفی – و غیر صنفی ) و اشخاص حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات مستقیم

انواع صورتحساب های الکترونیکی چیست ؟

الف : صورتحساب الکترونیکی نوع اول : صورتحسابی است با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار کالا و خدمت فروش رفته

ب : صورتحساب الکترونیکی نوع دوم : صورتحسابی است با اطلاعات کامل فروشنده، اطلاعات کامل کالا و خدمت بدون اطلاعات خریدار

ج : صورتحساب الکترونیکی نوع سوم : رسید پرداخت وجه صادره از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده پذیرفته شده است.

تفاوت بین صورتحساب الکترونیکی نوع اول با نوع دوم چیست ؟

تفاوت صورتحساب های الکترونیکی نوع اول و دوم در ضرورت درج اطلاعات خریدار است. در معاملات فعالان اقتصادی با یکدیگر  ( B ۲ B )  که درج اطلاعات کامل خریدار الزامی می باشد. صورتحساب باید از نوع اول صادر شود.

در صورتحساب نوع دوم  ( فروش به مصرف کننده نهایی )  درج اطلاعات خریدار در صورتحساب ضروری نمی باشد.

چند روش برای ارسال صورتحساب الکترونیکی وجود دارد ؟

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم توسط مودی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید مودی

ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد، با کلید شرکت معتمد

ارسال اطلاعات صورتحساب صورتحساب الکترونیکی توسط سامانه دولتی

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط مودی چگونه است ؟

این روش ویژه مودیانی است که ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به صورت مستقیم و توسط مودی صورت می پذیرد. در این روش مسئولیت ارسال با شخص مودی است.

روش ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد چگونه است ؟

در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و زیر ساخت خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

آیا خرده فروشان و واحد های صنفی کوچک مشمول قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان می شوند ؟

می باشند، البته این مشاغل که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هم می باشند.

آیا استفاده از پایانه فروشگاهی برای تمام واحد های صنفی و غیر صنفی الزامی می باشد ؟

خیر، استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست.

آیا امکان تایید یا رد صورتحساب الکترونیکی وجود دارد ؟

بله، در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و عضویت سامانه مودیان باشد امکان تایید یا رد  صورتحساب الکترونیکی پس از درج صورتحساب به صورت خودکار در کارپوشه خریدار حداکثر تا ۳۰ روز وجود دارد.

رسیدگی های مالیاتی و رفتار ماموران مالیاتی بعد از اجرایی شدن کامل قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی چگونه است ؟

در بررسی این سوال می توان به ماده ۴ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اشاره کرد، در این ماده اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان می باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

در ادامه این ماده ماموران مالیاتی را مکلف می کند جز در یه سری از موارد مثل ثبت نام نکردن در سامانه مودیان یا موارد ماده ۹ قانون سامانه مودیان حق مراجعه به محل فعالیت مودی را ندارند.

آیا صورتحساب های الکترونیکی توسط خریدار و فروشنده ها صادر می شود ؟

خیر، در راستای ماده ۵ قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می‌شود

آیا اصناف که فروش به مصرف کننده نهایی دارند باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند ؟

خیر، در راستای ماده ۵ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

چگونه خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی استفاده می کند ؟

در راستای بند ب ماده ۵ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط فروشنده به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

خریدار تا چه مدت مکلف است نسبت به صورتحساب الکترونیکی عکس العمل نشان دهد ؟

در راستای تبصره ماده ۵ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی مودی مکلف است ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تایید صورتحساب است.

آیا مودیان برای هر دوره مالیاتی در زمان اجرایی شدن قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی حد مجاز فروش دارند ؟

در راستای ماده ۶ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده در دوره مشابه سال قبل فروش انجام دهد.

آیا شرکت هایی که جدید التاسیس هستند برای فروش خود بعد از اجرایی شدن قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی حد مجاز دارند ؟

این شرکت ها برای هر دوره مالیاتی بیش از ۵ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ اجازه صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

آیا بعد از اجرایی شدن قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی فروشنده و خریدار نسبت به صورتحساب های الکترونیکی در ارسال معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ تکالیفی دارند ؟

در راستای ماده ۷ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آن ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

در صورتی که مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند یا اصلا صورتحساب الکترونیکی صادر نکند در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی چگونه اعمال می شود ؟

در راستای ماده ۹ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در صورتی که مودی برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند ابتدا به کارپوشه مودی ابلاغ می شود بعد از عکس العمل نشان ندادن مودی پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. و مودی هم مشمول جرایم موضوع ماده ۲۲ می شود

آیا مودیان مشمول قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی می بایست شماره حساب بانکی اعلام کنند ؟

بله، موضوع ماده ۱۰ قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.