ماده ۶ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده :

واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.