قسمت هجدهم : حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ چقدر است ؟ حداقل حقوق ۱۴۰۲، حق سنوات ۱۴۰۲، حق مسکن ۱۴۰۲، بن خوار و بار ۱۴۰۲ ، میزان افزایش حقوق ۱۴۰۲، مبلغ اضافه کاری ۱۴۰۲ و بسیاری سوالات و نکات مهم دیگری که هر ساله توجه میلیون ها نفر در ایران را به خود معطوف می کند.
هر سال شورای عالی کار مبالغ حقوق و دستمزد سال را تعیین میکند و این مبالغ مبنای محاسبه و افزایش حقوق دستمزد کارگران بخش خصوصی خواهد بود.
به همین علت اولین پادکست از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان در سال ۱۴۰۲ و هجدهمین قسمت این مجموعه را به بررسی این موضوع اختصاص داده ایم . با ما در این پادکست همراه باشید.

آخرین پادکست ها