قسمت بیست و چهارم : تغییر محل کار حسابداران ( قسمت اول )

تغییر محل کار حسابداران ( قسمت اول )

تغییر محل کار برای حسابداران یک دغدغه ی بسیار مهم بوده که هر حسابداری در طول دوران کاری خود چندین بار با آن روبرو می شود. معیار های محل کار مناسب چیست ؟ زمان مناسب تغییر محل کار چه زمانیست؟ نکات اساسی که باید در جابجایی محل کار  در نظر بگیریم چه نکاتی است ؟ برای پاسخ به این سوالات می توانید پادکست بیست و چهارم رادیو حسابدانان را بشنوید.

پادکست های حسابداری
پادکست های حسابداری
قسمت بیست و چهارم : تغییر محل کار حسابداران ( قسمت اول )
/

پادکست های مرتبط

 
There are no posts in this query