قسمت بیست و هفتم : نکات مهم جلسه مصاحبه و استخدام حسابدارها

نکات مهم جلسه مصاحبه و استخدام حسابدارها

نکات مهم جلسه مصاحبه برای حسابداران مجموعه باید ها و نباید هایی است که حسابداران در زمان کاریابی و استخدام برای محل فعالیت جدید خود باید آن را مورد توجه خود قرار داده و به آن ها پایبند باشند.
یک جلسه مصاحبه خوب جلسه ای است که حداقل حاوی رفتار حرفه ای و اصولی از طرف مصاحبه کننده و مصاحبه شونده باشد.
در این پادکست به مهم‌ترین نکات این موضوع می پردازیم.

آخرین پادکست ها