قسمت سی و هشتم : مقدمه ای بر قانون کار

مقدمه ای بر قانون کار

با توجه به پیشرفت صنایع و افزایش تعداد کارگران و ایجاد کارگاه‌های مختلف، رابطه کارگر با کارفرما به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی تبدیل شده است.

امروزه بدلیل اهمیت فراوان دانستن قوانینی مثل قانون کار، در شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف ابهامات و اظهارنظرهای متفاوتی مطرح است.
متاسفانه ناآگاهی در رابطه با قانون کار، باعث شده است در بسیاری از مجموعه‌ها این قانون رعایت نشود.
وقتی جایی صحبت از قانون می‌شود، به این معنی است که باید متن قانون بعلاوه تمام تبصره ها و بندها بصورت کامل لحاظ شود و تنها در این صورت است که می‌توان دفاع کرد و به قانون استناد کرد.
اهمیت قانون کار در کار حسابداری نیز بسیار پررنگ است. توضیح بیشتر این که در رشته حسابداری، برای شخص حسابدار، کمترین کاری که توقع می‌رود بتواند به خوبی انجام دهد و از پس آن بربیاید، محاسبه حقوق دستمزد است، و لازمه محاسبه حقوق و دستمزد، دانستن قانون کار است و محاسبه درست مواردی مثل نوبت کاری، شب کاری، جمعه کاری، بازخرید ایام مرخصی و… و یا در مثالی دیگر در کارگاه‌هایی که بالای ۵۰ نفر هستند و و در آنجا طرح طبقه بندی مشاغل اجرا می‌شود، حسابدار مجموعه لازم است علاوه بر قانون کار، دستورالعمل‌های مربوط به طبقه بندی مشاغل را هم بداند و بدترین نوع حسابدار، حسابداری است که مدام کار تکراری و روتین انجام دهد و در کنار آن آموزش نبیند و بدون آن که بداند کاری درست است یا خیر، آن را انجام دهد
بر این اساس، همواره سوال‌های متعددی در رابطه با قانون کار وجود داشته و دارد و ضمن ابهامات فراوانی که برای کارگران و کارفرماها همواره به همراه داشته است، برای حسابداران نیز سوالات متعددی در این خصوص ایجاد کرده است، لذا در این پادکست به موضوع مقدمه ای بر قانون کار پرداختیم، به امید آنکه ادامه این آموزش‌ها، ابهامات در این خصوص را هرچند ناچیز، برطرف کند.

آخرین پادکست ها