قسمت چهل و یک : مقدمه‌ ای بر قانون تامین اجتماعی

مقدمه‌ ای بر قانون تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی یکی از موضوعات چالش آفرین برای کسب و کار هاست.

قانون تامین اجتماعی مصوب ( ۰۳ / ۰۴ / ۱۳۵۴ ) می باشد و موضوعات مهمی همچون مفاصا حساب مالیاتی، حسابرسی بیمه تامین اجتماعی، لیست بیمه کارکنان و . . . تصریح شده است.

به موجب قانون تامین اجتماعی پیمانکاران تحت شرایطی خاص ملزم به دریافت مفاصا حساب مالیاتی شده اند.

همچنین کارفرمایان قرارداد های پیمانکاری و پرداخت کنندگان حقوق ملزم به انجام تکالیف متعددی هستند.

عدم آگاهی از مقررات حوزه تامین اجتماعی نافی تکالیف نیست و در صورت عدم رعایت مقررات جرایم و مجازات های متعددی در انتظار مشمولین قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

در چهل و یکمین قسمت از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان از جناب آقای استاد مهدی مهدوی مشاور و مدرس حوزه تامین اجتماعی دعوت کرده ایم تا در خصوص این قانون مهم و باید و نباید های آن گفتگو کنیم.

با ما همراه باشید.

آخرین پادکست ها