قسمت چهل و دو : ابلاغ الکترونیکی

ابلاغ الکترونیکی

ابلاغ الکترونیکی
منظور از ابلاغ الکترونیکی، ابلاغ اوراق مالیاتی است که در راستای تسهیل انجام امور مالیاتی کشور انجام میشود و طی آن سازمان امور مالیاتی پس از بررسی اظهارنامه مالیاتی، برگ تشخیص مالیاتی را طی نامه ای برای مودی مالیاتی ارسال می‌کند.
همچنین برای ورود به سامانه ابلاغ الکترونیکی مالیاتی، در سایت سازمان امور مالیاتی کشور بخش سامانه ابلاغ الکترونیک مالیاتی افراد میتوانند با فعالسازی حساب کاربری خود اقدام نمایند و چنانچه اعتراضی نسبت به اوراق مالیاتی دارند، اعتراض خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند
برگ تشخیص مالیات، آرای مراجع حل اختلاف مالیاتی و اجراییه های مالیاتی برخی از مهمترین ابلاغیه هایی هستند که میتوان از سامانه مربوطه بصورت اینترنتی دریافت کرد.
ابلاغ الکترونیکی به مودیان به طور کلی به دو روش فیزیکی و الکترونیکی انجام میشود که در این پادکست علاوه بر جزئیات مربوط به این دو روش، شرح دقیق تری درباره ابلاغ الکترونیکی حضورتان گفته شده است.

آخرین پادکست ها