قسمت چهارم : مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده . کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و …
قطعا هر شخصی تا به خال اسم مالیات بر ارزش افزوده را شنیده است.
مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۷ به نظام مالیاتی کشور ما اضافه شد و از آن روز تا به حال کلیه حسابداران و کسب و کارها و شرکت ها را با چالش های مختلفی در مورد خود درگیر کرده است.
برای جلوگیری از ضرر و زیان های مالیاتی علی الخصوص در موضوع مالیات بر ارزش افزوده ابتدا بایستی درک درستی مالیات بر ارزش افزوده در خود ایجاد کنیم.
با ایجاد این درک بخش زیادی از ابهامات و سوالات و دغدغه های ما در خصوص ارزش افزوده از بین خواهد رفت.
در اپیزود چهارم از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به تشریح این مفاهیم و نکات مهم مالیات بر ارزش افزوده پرداخته ایم.
با ما همراه باشید.

آخرین پادکست ها