قسمت سی و چهارم : مقررات تبصره ۱۰۰ مالیات سال ۱۴۰۱

مقررات تبصره ۱۰۰ مالیات سال ۱۴۰۱

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور گسترش فرهنگ مالیات و تشویق مودیان به پرداخت آن، هرساله مشوق های مالیاتی متعددی را برای پرداخت کنندگان مالیات درنظر میگیرد
یکی از پرکاربردترین و مهمترین مشوق های مالیاتی، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که طبق آن، صاحبان مشاغل در صورت رعایت یکسری نکات و داشتن برخی شرایط، نیاز به ارسال اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک ندارند و میتوانند بجای آن، از فرم تبصره ۱۰۰ استفاده کنند
بسیاری از مغازه داران و مشاغل و اصناف کوچکی که در بازار فعالیت دارند، همواره با چالشهایی مثل ارسال اظهارنامه، پرکردن دفاتر کل و روزنامه، رسیدگیهای مالیاتی و … روبرو هستند و مزیت مهم تبصره ماده ۱۰۰ این است که پرونده شما بدون طی کردن مراحل فوق به سرانجام خواهد رسید
از آنجایی ک برخورداری از مزایای مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰، منوط به داشتن یکسری شرایط قانونی و ضوابط مالیاتی است، در این پادکست سعی کردیم کلیه مقررات مربوطه را ارائه کنیم

آخرین پادکست ها