قسمت اول : مالیات چیست ؟

مالیات چیست ؟

بر خلاف آنچه که اکثر مردم فکر میکنند آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی مخصوص حسابدارها نیست و هر شخصی که دارای درآمد یا دارایی خاصی است باید نسبت به مقررات و تکالف مالیاتی آگاهی داشته باشد. برای آشنایی با مالیات پادکست مالیات چیست را با صدای سید علی سرحدی و محمدرضا نکویی گوش کنید.

پادکست ها
پادکست ها
قسمت اول : مالیات چیست ؟
/

پادکست های مرتبط