قسمت یازدهم : مالیات حق تمبر

مالیات حق تمبر

مالیات حق تمبر چیست ؟
میزان مالیات حق تمبر چقدر است ؟
تا چه زمانی می توان حق تمبر را پرداخت کرد ؟
یازدهمین قسمت از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان را اختصاص دادیم به موضوع مالیات حق تمبر
مالیات حق تمبر انواع مختلفی دارد که مهم ترین آن حق تمبر مربوط به سرمایه شرکت های تجاری است
با ما در این پادکست همراه باشید تا از مهم ترین مقررات حق تمبر آگاه شوید.

پادکست های مالیاتی
پادکست های مالیاتی
قسمت یازدهم : مالیات حق تمبر
/

پادکست های مرتبط