قسمت سیزدهم : مالیات اجاره

مالیات اجاره

مالیات اجاره چیست ؟ نحوه محاسبه مالیات اجاره ، مالیات تکلیفی اجاره چیست ؟ همه این سوالات و بسیاری از ابهامات و چالش های دیگری که در مبحث مالیات اجاره وجود دارد.
مالیات اجاره یکی از مهم ترین موضوعات مالیاتی در کشور ما می باشد که بسیاری از صاحبان املاک را با خود درگیر کرده است.
در قسمت سیزدهم رادیو حسابدانان به موضوع مالیات اجاره پرداخته ایم.
با ما در این پادکست همراه باشید.

آخرین پادکست ها