قسمت چهاردهم : حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی یا همان رسیدگی مالیاتی چیست ؟ نکات مهم حسابرسی مالیاتی کدامند ؟ رسیدگی مالیاتی چه زمانی انجام می شود ؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که مبلغ مالیات چگونه تعیین می‌شود ؟ چه کسی تعیین می کند ما چقدر باید مالیات پرداخت کنیم ؟
تعیین مبلغ مالیات در فرآیند رسیدگی مالیاتی رخ می‌دهد که یکی از مهم ترین موضوعات مالیاتی بوده و بسیاری از شرکت ها، حسابداران، کارفرمایان و … را درگیر خود کرده است.
در قسمت چهاردهمین لایو حسابدانان به موضوع جذاب رسیدگی مالیاتی پرداخته ایم.
با ما در این پادکست همراه باشید

پادکست های مالیاتی
پادکست های مالیاتی
قسمت چهاردهم : حسابرسی مالیاتی
/

پادکست های مرتبط