قسمت چهاردهم : حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی

حسابرسی مالیاتی یا همان رسیدگی مالیاتی چیست ؟ نکات مهم حسابرسی مالیاتی کدامند ؟ رسیدگی مالیاتی چه زمانی انجام می شود ؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که مبلغ مالیات چگونه تعیین می‌شود ؟ چه کسی تعیین می کند ما چقدر باید مالیات پرداخت کنیم ؟
تعیین مبلغ مالیات در فرآیند رسیدگی مالیاتی رخ می‌دهد که یکی از مهم ترین موضوعات مالیاتی بوده و بسیاری از شرکت ها، حسابداران، کارفرمایان و … را درگیر خود کرده است.
در  چهاردهمین قسمت پادکست های حسابدانان به موضوع جذاب رسیدگی مالیاتی پرداخته ایم.
با ما در این پادکست همراه باشید

آخرین پادکست ها