قسمت پانزدهم : هیئت حل اختلاف بدوی

هیئت حل اختلاف بدوی

هیئت حل اختلاف بدوی چیست ؟ زمان اعتراض به هییت بدوی چقدر است ؟ نکات مهم هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی کدامند ؟  اشخاص مجاز برای حضور در هیبت بدوی چه کسانی هستند ؟ و …
اگر شما هم از این دست سوالات در خصوص هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی دارید بسیار خوش شانس هستید که در این صفحه و در این قسمت از رادیو حسابدانان با ما همراه هستید، چرا که در پانزدهمین قسمت از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به تشریح نکات مهم هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی پرداخته ایم.
با ما همراه باشید

آخرین پادکست ها