قسمت شانزدهم : مالیات اشخاص حقوقی

مالیات اشخاص حقوقی

مالیات شرکت ها چیست ؟ مالیات شرکت ها چگونه محاسبه می شود ؟ مالیات اشخاص حقوقی چند درصد است ؟ آیا موسسات هم مشمول مالیات هستند ؟ جالب است بدانید مهم ترین منبع مالیاتی در ایران مالیات اشخاص حقوقی است.
کلیه شرکت ها، موسسات، انجمن‌ ها و سایر اشخاصی که به ثبت می رسند و به موجب قانون فعالیت می‌کنند را اشخاص حقوقی می نامیم.
اشخاص حقوقی دارای مقررات مالیاتی بسیار مهمی هستند که دانستن آن ها برای همه ی حسابداران، فعالان حوزه مالی و مالیاتی و … امری الزامیست.
در این قسمت از رادیو حسابدانان به این موضوع پرداختیم
با ما همراه باشید.

آخرین پادکست ها