قسمت نوزدهم : آخرين تغییرات سامانه مودیان

آخرین تغییرات سامانه مودیان

آخرین تغییرات و احکام مربوط به سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی عنوان نوزدهمین پادکست رادیو حسابدانان است.

این روزها همه ی حسابداران و کارفرمایان دغدغه ی اجرا و پیاده سازی سامانه مودیان را دارند.

قانونی که در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما اجرای آن تا سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاد و در حال حاضر نیز اجرای آن با چالش ها و ابهامات متعددی رو به رو است.

با ما در این پادکست همراه باشید تا از آخرین اخبار و مقررات مربوط به سامانه مودیان آگاه شوید. 

آخرین پادکست ها