قسمت بیست و دوم : صورتحساب الکترونیک ( قسمت دوم )

صورتحساب الکترونیک ( قسمت دوم)

مقررات مالیاتی که هر ساله در قانون بودجه آن سال تصویب می شود تاثیرات مالیاتی بسیار مهمی خواهد داشت.

موضوعات مختلفی از جمله میزان معافیت مالیات حقوق ، معافیت صاحبان مشاغل و مالیات اجاره، نرخ مالیات حقوق و سایر موضوعات در قانون بودجه سالانه تعیین می گردد.

در بیست و سومین قسمت رادیو حسابدانان مهم ترین احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده ایم. با ما همراه باشید

آخرین پادکست ها