قسمت بیست و سوم : نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۲

نظام مالیاتی در سال ۱۴۰۲

با تصویب مقررات مهم و متعدد مالیاتی در ماه ها و سال های گذشته نظام مالیاتی در ایران در حال تغییرات بسیار مهمی است.

اجرای سامانه مودیان، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای مقررات مالیات بر خانه های لوکس و خالی، حذف تدریجی رسیدگی های مالیاتی  و . . . همگی از جمله تغییرات بسیار مهمی هستند که مسیر مالیات در ایران را دستخوش تغییرات بسیار مهمی خواهد کرد.

در بیست و دومین اپیزود مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به تشریح نظام مالیاتی ایران و پیشبینی های مهمی در سال ۱۴۰۲ پرداخته ایم

آخرین پادکست ها