قسمت سی ام : اهمیت اظهارنامه مالیاتی

اهمیت اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی به عنوان مهم ترین سند مالیاتی شرکت ها و صاحبین کسب و کار شناخته می شود.
هر ساله در ماه های خرداد و تیر که موعد ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی می باشد، دغدغه مردم نسبت به این موضوع نیز افزایش پیدا می کند.
صاحبین مشاغل که به سه گروه تقسیم بندی می شوند موظفند تا پایان خرداد ماه سال بعد اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایند.
در سی امین قسمت از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان به بررسی اهمیت اظهارنامه مالیاتی پرداخته ایم.
با ما همراه باشید.

آخرین پادکست ها