قسمت سی و هفتم : بررسی فرم های اظهارنامه صاحبان مشاغل

بررسی فرم های اظهارنامه صاحبان مشاغل

نحوه ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل چگونه است؟ این سوال دغدغه همیشگی بسیاری از صاحبین کسب و کار و اصناف است که هر ساله در خردادماه رنگ و بوی جدی تری میگیرد
اظهارنامه مالیاتی شامل مجموعه فرمها و اطلاعاتی است که مودیان مالیاتی هرساله درخصوص فعالیت اقتصادی خود به سازمان مالیاتی ارسال میکنند و مواردی مثل اطلاعات درآمدی،هزینه، سود و زیان و… را دربرمیگیرد
باتوجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور از اظهارنامه مالیاتی، بعنوان یکی از مهمترین اسناد مالیاتی برای محاسبه و تعیین مالیات مودیان استفاده میکند، نحوه ارسال اظهارنامه مفهوم جدی تری به خود میگیرد و اهمیت پیدا میکند
در این پادکست سعی کردیم تا حد زیادی پاسخگوی ابهامات مطرح شده باشیم و همچنین نحوه ارسال اظهارنامه به همراه ریز نکات مربوط به آن را بررسی کنیم

آخرین پادکست ها