قسمت ششم : مالیات دستگاه های کارتخوان

مالیات دستگاه های کارتخوان

مالیات دستگاه های کارتخوان، نحوه ی محاسبه مالیات کارتخوان ها، معافیت مالیات کارتخوان ها، اشخاص مشمول مالیات کارتخوان ها چه کسانی هستند ؟
اگر شما هم از این دست سوالات و دغدغه ها در خصوص موضوع مالیات کارتخوان ها دارید پیشنهاد میکنم تا پادکست مالیات دستگاه های کارتخوان رادیو حسابدانان با بیان سید علی سرحدی و محمدرضا نکویی را بشنوید.
در این پادکست به کلیه سوالات و چالش های مربوط به مالیات کارتخوان ها به صورت مفصل پاسخ داده ایم.

آخرین پادکست ها