قسمت هشتم : گزارش معاملات فصلی

گزارش معاملات فصلی

گزارش معاملات فصلی چیست ؟ اشخاص مشمول ارسال گزارش معاملات فصلی کدامند ؟ چه مواردی باید در گزارش فصلی ارسال شود ؟
اگر حسابدار باشید حتما تا به حال سوالات اینچنینی در خصوص گزارش معاملات فصلی داشته اید.
طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول باید در پایان هر فصل فهرست معاملات انجام شده خود را برای سازمان مالیاتی ارسال کنند.
در قسمت هشتم از رادیو حسابدانان به صورت کامل در خصوص گزارش معاملات فصلی صحبت کرده ایم.
با ما همراه باشید.

آخرین پادکست ها