قسمت سی و ششم : مالیات حقوق سال 1402

مالیات حقوق سال ۱۴۰۲

اگر کارفرما یا پرداخت کننده حقوق هستید و یا در جایی استخدام شدید، از شما دعوت میکنیم که این پادکست رو حتما گوش کنید
مالیات حقوق، یک نوع مالیات تکلیفی است، به این معنی که شناسایی مبلغ و پرداخت آن بر عهده کارفرما است و پرسنل در قبال آن وظیفه ای ندارند
کارفرما میبایست پایان هر ماه مبلغ مالیات حقوق را از حقوق کارمند کسر و برای دولت واریز کند
درواقع میتوان گفت کلیه افرادی که حقوق دریافت میکنند باید بخشی از حقوق خود را بعنوان مالیات حقوق از طریق کارفرما پرداخت کنند
مالیات حقوق نوعی مالیات بر درآمد است و جزئی از منابع درآمدی دولت است، زیرا این مالیات هر ماه از حقوق کارمندان کسر میشود و تمامی کارمندان ملزم به پرداخت آن هستند
باید توجه داشت مبلغ مالیات حقوق هر ساله متفاوت است
به کمک اطلاعات ارائه شده در این پادکست شما میتوانید آشنایی بیشتری روی مبحث مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ داشته باشید

آخرین پادکست ها