قسمت هفتم : مالیات حقوق

مالیات حقوق

مالیات حقوق چیست ؟ مالیات حقوق چند درصد است ؟ نحوه محاسبه مالیات حقوق چگونه است ؟ و…
مالیات حقوق یکی از مهم‌ترین تکالیف مالیاتی شرکت ها و کسب و کارهاست.
هر ماه بایستی فهرست پرسنل حقوق بگیر برای سازمان مالیاتی ارسال شود.این تکلیف مهم بر عهده حسابداران و اعضای واحد مالی هر شرکت و مجموعه ایست.
به همین منظور در هفتمین اپیزود از مجموعه پادکست های رادیو حسابدانان له تشریح مهم ترین مقررات، تکالیف و باید ها و نباید های مالیات حقوق پرداخته ایم.
از شما دعوت میکنم تا در این پادکست همراه ما باشید.

آخرین پادکست ها