ماده ۱۲۹- در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، حذف شد.

ماده ۱۳۰- بدهی‌ های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره ‌(۳) ماده‌ (۵۹)، ماده ‌(۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که س…

ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

۱- تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پا..