قسمت بیستم : احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲

احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲

مقررات مالیاتی که هر ساله در قانون بودجه آن سال تصویب می شود تاثیرات مالیاتی بسیار مهمی خواهد داشت.

موضوعات مختلفی از جمله میزان معافیت مالیات حقوق ، معافیت صاحبان مشاغل و مالیات اجاره، نرخ مالیات حقوق و سایر موضوعات در قانون بودجه سالانه تعیین می گردد.

در بیست و سومین قسمت رادیو حسابدانان مهم ترین احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده ایم. با ما همراه باشید

آخرین پادکست ها