قسمت چهلم : فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده

فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یکی از مالیات های بسیار مهم در کشور ماست.
این مالیات از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۸۷ در ایران اجرایی شده و بر اساس آن اشخاص مشمول موظف به انجام تکالیف قانونی از جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان، ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن هستند.
طبق ماده ۱۸ قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده مودیان بر اساس فراخوان‌های اعلام شده توسط سازمان مالیاتی موظف به عضویت در این سامانه و انجام تکالیف قانونی مذکور می‌باشند.
تا امروز ۱۰ مرحله فراخوان در این زمینه صادر شده است و مودیان مذکور در این ۱۰ مرحله فراخوان مکلف به انجام تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
در چهلمین قسمت از مجموعه پادکست‌های رادیو حسابدانان به بررسی فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده پرداخته ایم.
با ما همراه باشید

آخرین پادکست ها